Fraudebeleid

We gaan er bij het uitvoeren van onze werkzaamheden vanuit dat onze klanten te goeder trouw zijn en ons naar waarheid informeren over zaken die voor onze dienstverlening van belang zijn. Het kan echter voorkomen dat een klant misbruik maakt van dit uitgangspunt.

Fraudebeleid

Om misbruik te voorkomen en waar mogelijk aan te pakken, controleren wij bij schadeclaims en verzekeringsaanvragen of deze terecht en juist zijn. In het onderstaande document is te lezen hoe wij met fraude omgaan.