Informatie over betalingsachterstanden

Het kan gebeuren dat het een keer niet lukt om uw premie op tijd te betalen. Bijvoorbeeld doordat er niet genoeg saldo op uw rekening staat of doordat u vergeet onze factuur op tijd te betalen. In beide gevallen is er sprake vaneen betalingsachterstand. Wij sturen u in dat geval een betalingsherinnering.

Informatie over betalingsachterstanden

Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?

  • Als u kunt betalen. Het beste is om uw premie zo snel mogelijk alsnog te betalen. Maak hiervoor gebruik van de informatie uit onze factuur of herinneringsbrief. U contact bij vragen altijd contact met ons opnemen.
  • Als u niet meteen kunt betalen. Kunt u het openstaande bedrag niet meteen (volledig) betalen? En heeft u nog geen brief ontvangen van ons incassobureau? Neem dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur zo snel mogelijk contact met ons op via 023-5201510.
  • Als u een brief van ons incassobureau heeft ontvangen. Heeft u een brief van ons incassobureau gekregen? Dan loopt het contact over uw betalingsachterstand vanaf dat moment via hen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de brief van het incassobureau.
  • Als u hulp nodig hebt bij uw financiën of schulden. Hebt u moeite met uw financiën of schulden? Doe via www.geldfit.nl een gratis online test en krijg advies op maat. Voor (schuld)hulpverlening kunt u ook bij uw gemeente terecht.

Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand?

Als u niet op onze betalingsherinneringen reageert loopt uw betalingsachterstand op en moet u vaak ook aanvullende (aanmanings)kosten betalen. Uiteindelijk schakelen wij een incassobureau in, zij nemen het dan van ons over.

Betalingsregeling

Als het niet lukt om uw betalingsachterstand in één keer te betalen, kijken we graag samen met u of we een betalingsregeling met u kunnen afspreken. U kunt het openstaande bedrag dan in delen betalen. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging (e-mail of brief) van de met u gemaakte afspraken.

Overige mogelijkheden

Naast een betalingsregeling zijn er ook andere mogelijkheden om u te helpen bij het betalen van uw premie. Zo kunt u in bepaalde gevallen (tegen betaling van een opslag) uw betalingstermijn aanpassen naar maand- of kwartaalbetaling. Ook kunt u uw premie in overleg met uw adviseur verlagen door bepaalde (aanvullende) dekkingen te verlagen of te beëindigen.

Als uw motorrijtuig onverzekerd is, bent u strafbaar

De Dienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is uw motorrijtuig niet verzekerd? Dan legt de RDW u een boete op van honderden euro’s. U bent namelijk wettelijk verplicht uw motorrijtuig te verzekeren.

Wanneer stopt de dekking van uw verzekering

Als u de premie niet betaalt, stopt de dekking van uw verzekering. In de brief staat per welke datum uw dekking stopt. De dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. Dit betekent dat u geen claims kunt indienen vanaf het moment dat de premie betaald moest worden.

U hebt betaald, wanneer bent u weer verzekerd

U bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij u achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor motorrijtuigenverzekeringen.