Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden leest u precies waarvoor u verzekerd bent. Op uw polisblad staat welke voorwaarden bij uw verzekering horen. U kunt ze herkennen aan de polisvoorwaardennummers.