Inkomensverzekeringen

Op verzuim zit niemand te wachten, maar ziekte kan iedereen overkomen. Nieuwstaete biedt een compleet inkomenspakket waarmee de risico’s van verzuim afgedekt kunnen worden.

Inkomensverzekeringen

Het Inkomenspakket is een totaaloplossing; preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Dat maakt het een uniek concept. Het Inkomenspakket staat in dienst van een gezonde onderneming; gericht op het voorkomen van verzuim en met een optimale bescherming tegen de financiële risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Alle partijen in één 
Het Inkomenspakket houdt rekening met de vele wijzigingen in de sociale wetgeving, zoals de loondoorbetalingsverplichting, Wet Verbetering Poortwachter (WVP), Arbowet 2007, de nieuwe WIA-wetgeving en de modernisering Ziektewet (BeZaVa). Kortom, met alle complexe regels die te maken hebben met de aanpak van ziekte en (langdurig) verzuim. Bij deze aanpak zijn vaak meerdere partijen betrokken zoals de verzekeraar, arbodienst en het re-integratiebedrijf. Met het Inkomenspakket van Felison bundelt u al deze partijen en dus alle kennis in één. Wij bieden een krachtige oplossing die het beheer en de administratie van het verzuimproces voor u van A tot Z regelt, vanaf de eerste ziekmelding tot en met het afronden van het re-integratiedossier. Het inkomen van de uitgevallen werknemer wordt bewaakt en een eventueel re-integratietraject wordt automatisch opgestart. Dat zorgt voor efficiëntie en zorgenverlichting.

Wij bieden de volgende inkomensverzekeringen:

  • WGA Eigenrisicodragerschap
  • Ziektewet Eigenrisicodrager
  • Ziekteverzuim Conventioneel
  • WIA Aanvulling
  • WIA 35 min
  • WIA Excedentverzekering
  • Verzuim Aanvulling
  • WGA Hiaat verzekering
  • Ziekeverzuimverzekering Stop Loss

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze inkomensverzekeringen, neem dan contact met ons op.

Zakelijke producten

Hier vindt u ons volledige overzicht van zakelijke verzekeringen.